Services - Eye Care Optometry FV

Go to content

Main menu:

Services

English

Professional Digital Eye Exam
Comprehensive eyeglasses exam, Contact lens exam by the most up-to-date Digital Equipments

Treatment of Common Eye Diseases
Red, itchy, dry eyes...

Optical Services
Hundreds of frames to choose from, matching everyone's needs and lifestyles. Single vision eyeglasses are ready within 3-4 days. Rush service is 1 hour.

Contact lenses
Various popular, disposable brands or color lenses just for fun... Trial pairs, Solution kit and Glasses presciption are always included in our Contact Lens Exam. We also have Hard (RGP), Scleral and Special Contact lenses Fitting with reasonable price.

Ortho Keratology (Ortho-K)

No more eyeglasses nor contact lens, no kidding. Waking up and see clear without surgery. Free Consultation. Call: 714-418-9607

Other services we provide
 • Children’s vision screening and report
 • DMV report
 • Color vision test
 • Computer Glasses
 • Extensive Glaucoma Testing and TreatmentOrthokeratology Therapy

Visit our office at:

Eye Care Optometry 11075 Warner Ave,Fountain Valley, CA92708

Phone number: 714-418-9607

*** Free Ortho-K consultation (Tham Khảo Miễn Phí).Orthokeratology program = $1300 for Myopia less than -4.00 D.

(More than -4.00 D, please call for the details)

Included 1 pair of Ortho-K lenses + 1 year check-up + 1 year solutions.

Discount more for family. We also have some promotions on summer 2013. Please call for details. We also have special design for children’s prescription is over -6.00 D or their sleeping time is less than 8 hours.

Dr. James Truong, O.D.

Orthokeratologist, Member of Orthokeratology of America Association (OAA), AOA, COA, OOA.  Multiple Ortho-K certifies: Paragon CRT, VST, Dream, Vipok, Fargo, GOV, Emerald, WAVE Ortho-K and Scleral lenses…

Yelp: http://www.yelp.com/biz/eye-care-optometry-fv-fountain-valley-3

Facebook:  https://www.facebook.com/eyecareoptometryfv

Website:   http://www.eyecareoptometryfv.com/

                 http://www.jamestruongod.com

                 http://www.iOrthoK.com

                 http://www.BacSiMat.com  

                 http://www.DoiMatSang.com

                 http://www.thucday2020.com

Email:    visioncare4you@yahoo.com
            eyecareoptometryfv@gmail.com


Thanks.Orthokeratology program = $1300 for Myopia less than -4.00 D. ($ 1300 cho dưới 4 độ cận)

More than -4.00 D, please call for the details. (Trên 4 độ xin hỏi để biết thêm chi tiết)

Included 1 pair of Ortho-K lenses + 1 year check-up + 1 year solutions.

(Bao gồm 1 cặp kính áp tròng Ortho-K + 1 năm khám mắt (không giới hạn số lần) +

1 năm solution (dung dịch sát trùng để khỏi bị nhiễm trùng).

Ngoài ra nếu cận quá nặng hơn 8, 9, 10 độ hay độ loạn quá cao hơn -2 độ, hoặc ngủ quá ít,

chúng tôi cũng có loại Ortho-K đặc biệt thích hợp với trường hợp này.Bác sĩ Nhãn Khoa James Trương, có văn phòng Eye Care Optometry FV tọa lạc tại 11075 Warner Ave , Fountain Valley , CA92708, với số phone là 714-418-9607.  

Quí vị có con em bị cận thị, viễn thị và loạn thị, đang phải đeo kính, xin hãy đến Tham Khảo Miễn Phí về Phương Pháp Ngưng Tăng Độ Cận Thị với Bác sĩ Nhãn Khoa James Trương, là hội viên của Hiệp Hội Ortho-K Hoa Kỳ, cũng là bác sĩ có chuyên môn và bằng cấp cao nhất về thiết kế tròng Ortho-K hoàn tòan bằng phương pháp điện toán digital, đã giúp hơn 80%-90% các bé không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên và sẽ giúp con em quí vị không phải đeo kính trong thời gian ngắn nhất

Bác sĩ Trương cũng có những thiết kế Ortho-K đặc biệt dành cho những bé bị cận nặng hơn -6 độ và ngủ ít hơn 8 tiếng. Hãy quẳng gánh lo đi và giao con em quí vị cho Bác sĩ James Trương.

Xin quí vị vào trang www.YOUTUBE.com tìm chữ “ James Truong OD”  hoặc "james truong" để đọc hàng trăm lời chia sẻ của các bố mẹ không còn lo con cái bị tăng độ cận thị và các bé rất vui vì bơi lội, thể thao thoải mái mà không phải đeo kính.

Bác sĩ James Trương còn có trang mạng điện tử là "BacSiMat.com" hoặc "iOrthoK.com" nhằm cung cấp cho quý vị hàng trăm chi tiết về Phương Pháp Ortho-K và các bệnh lý về mắt.  

Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607.

Back to content | Back to main menu